DASHBOARD 2017 SKS4

Dashboard 2017


STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPM)


PERKARA
PENCAPAIAN 3 TAHUN
TAHUN:
BIL. MURID:
TAHUN:
BIL. MURID:
TAHUN:
BIL. MURID:
TOV
ETR
AR
IP
TOV
ETR
AR
IP
TOV
ETR
AR
IP
SKOR KOMPOSIT
BAND SEKOLAH
RANKING SEKOLAH


PEPERIKSAAN AWAM: UPSR

PERKARA

TOV
TAHUN 5
PENCAPAIAN SEMASA
PERTENGAHAN TAHUN

PERCUBAAN

UPSR
ETR
AR
IP
ETR
AR
IP
ETR
AR
IP
BIL MURID
MENGUASAI% MURID
MENGUASAIBIL MURID
CEMERLANG% MURID
CEMERLANG

LINUS 2.0

PERKARA

BIL MURID
SEMUA
PENCAPAIAN SEMASA LITERASI BM
BIL MURID TIDAK MENGUASAI

TOV

ETR
S1
AR
     
      IP
S2
AR

IP

THN 1

THN 2

THN 3


LINUS 2.0

PERKARA

BIL MURID
SEMUA
PENCAPAIAN SEMASA LITERASI B1
BIL MURID TIDAK MENGUASAI

TOV

ETR
S1
AR
     
      IP
S2
AR

IP

THN 1

THN 2

THN 3


LINUS 2.0

PERKARA

BIL MURID
SEMUA
PENCAPAIAN SEMASA NUMERASI
BIL MURID TIDAK MENGUASAI

TOV

ETR
S1
AR
     
      IP
S2
AR

IP

THN 1

THN 2

THN 3


KUALITI GURU DAN MURID

PERKARA

TOV

ETR
PENCAPAIAN SEMASA
JAN
FEB
MAC
APR
MEI
JUN
%
%
%
IP
%
IP
%
IP
%
IP
%
IP
%
IP
KEBERADAAN
GURU


KUALITI
GURU


KEHADIRAN
MURID


DISIPLIN
MURID
KUALITI GURU DAN MURID

PERKARA

TOV

ETR
PENCAPAIAN SEMASA
JUL
OGO
SEP
OKT
NOV
DIS
%
%
%
IP
%
IP
%
IP
%
IP
%
IP
%
IP
KEBERADAAN
GURU


KUALITI
GURU


KEHADIRAN
MURID


DISIPLIN
MURIDENTRI SEMASA